Terms and conditions

VOORWAARDEN – SUKHOTHAI BVBA:

 

Sukhothai is een massage center en biedt massage diensten aan B2C (business to consumer).

Gelieve aandacht te vestigen op de verschillende regels inzake zichttermijn en herroepingsrecht.

Bij een bestelling B2B gelden andere regels dan voor een bestelling B2C.

Sukhothai hanteert géén zichttermijn noch herroepingsrecht voor professionele klanten B2B, als B2B klant kunt u producten zonder goedgekeurde reden van SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) niet retourneren.

Bij een bestelling B2C gelden andere regels dan voor een bestelling B2B en deze vallen onder de consumentenwet van 2014 zoals onderaan duidelijk staat beschreven in ARTIKEL 10.

Daarom vragen wij u om de onderstaande algemene voorwaarden goed door te nemen alvorens te bestellen.

Algemene voorwaarden van SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA), gevestigd te MORTSEL (België)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de webshop sukhothai-massage.be

Artikel 1 – Algemeen

De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: De hieronder beschreven algemene voorwaarden
 2. De leverancier: SUKHOTHAI, onderdeel van SUKHOTHAI BVBA met BTW nummer 0663 552 650, MORTSEL – BELGIUM
 3. De afnemer: de contractspartij (de klant) van de leverancier delen we in twee mogelijke partijen:

c.1) De consument, particulier of eindgebruiker handelt niet in de uitoefening van een bedrijf of beroep; hiervoor gebruiken we afkorting B2C (business to consumer).

c.2) Professionelen en bedrijven, een wederpartij die een natuurlijk persoon is of rechtspersoon en handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; hiervoor gebruiken we de afkorting B2B (business to business).

 1. Order: Tussen de leverancier en de koper. De overeenkomst met betrekking tot de aankoop van goederen door de koper.
 2. Goederen: De producten die door de leverancier te koop worden aangeboden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden:
De huidige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen SUKHOTHAI SUKHOTHAI BVBA) en de afnemer. De afnemer aanvaardt dat de toepasselijkheid van andere (inkoop) voorwaarden hierbij wordt uitgesloten. Onderhevige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, alsmede op alle offertes van de leverancier.

Artikel 3 – Prijs

 1. De opgegeven prijzen in de offertes en webshop zijn exclusief omzetbelasting, vervoerskosten en eventueel verzekering.
 2. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.
 3. Prijzen in de SUKHOTHAI (Sukhothai-massage.be) webshop kunnen afwijken van de geldende showroomprijs of prijs op offertes. Dit komt doordat de website gebaseerd is op een andere kostenstructuur. Verschillen zijn hierdoor niet te vergelijken noch te verrekenen.
 4. De prijzen in de webshop zijn bindend met uitzondering van prijswijzigingen.

Artikel 4 – Betaling

De op de website vermeldde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en mogelijke inklaringskosten.

De afnemer zal betalen via de volgende mogelijkheden:

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het online-bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling en/of betaling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail vanuit info@Sukhothai-massage.be met daarin de totale kosten, vermeld.

Er kan op de webshop van sukhothai-massage.be betaald worden via de mogelijkheden die in het bestelproces weergegeven worden. Betalen op sukhothai-massage.be kan via:

 1. Bancontact / Mister Cash: via de internetkassa van Mollie.nl
 2. Master Card / Visa verlopen: via de internetkassa van Mollie.nl
 3. iDEAL: Als u gebruik maakt van internetbankieren bij ABN AMRO, BNP Paribas Fortis, ING, Rabobank of SNS Bank dan kunt u per direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een Pinbetaling in een winkel.

SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) zal de goederen/bestelling leveren nadat de volledige betaling is ontvangen. De levertijd gaat in op het moment dat SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) de volledige betaling heeft ontvangen.

Artikel 5. Auteursrechten & Copyright

Dit is de website van SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA), waarvan het ontwerpen en samenstellen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gedaan.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Deze website bevat links naar websites van derden en SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Artikel 6. Privacy

SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) toe te sturen. Wilt u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per e-mail (info@sukhothai-massage.be) aan te vragen op het hierna vermelde adres: SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA), Borsbeeksebinnenweg 96, 2640 MORTSEL, BELGIUM.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Artikel 7. Bewijs

Bij een eventueel geschil zijn de in de administratie van de leverancier voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegenbewijs.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van SUKHOTHAI (SUKHOTHAI BVBA) worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 9. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd.